โครงการ “มังกรหลากสี: การขยายดินแดนกับพันธกิจ การสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์”

ได้รับทุนการสนับสนุนจาก :
ระยะเวลาดำเนินการ :
สถานะการดำเนินงาน : กำลังดำเนินการในขั้นตอนการวิจัย

โครงการย่อย :

โครงการ “มังกรหลากสี: การขยายดินแดนกับพันธกิจ การสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์”   


ผู้วิจัย

บทความที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  • มายาคติว่าด้วยยางพารา ในลุ่มน้ำโขง(1)
  • ยางพารากับความเป็นชายขอบในลุ่มน้ำโขง(2)
  • อิทธิพลจีนในเวียดนาม: มองผ่านสัมปทานเหมืองแร่บอกไซต์

เอกสารตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ภาพกิจกรรมโครงการ

Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th