อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย เล่ม 2
ยศ สันตสมบัติ , โสภิดา วีรกุลเทวัญ , วาสนาละอองปลิว , ประสิทธิ์ ลีปรีชา , ทวิช จตุวรพฤกษ์ , ไพโรจ
สำนักพิมพ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 ราคา 200 บาท
Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th