อิทธิพลจีนในเวียดนาม: มองผ่านสัมปทานเหมืองแร่บอกไซต์
อรัญญา ศิริผล

ภายใต้งานวิจัย โครงการ “มังกรหลากสี: การขยายดินแดนกับพันธกิจ การสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์”

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 หน้า 11

ทดสอบ
ดาวน์โหลดเอกสาร : 1364880708.pdf
Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th