ผู้ค้าจีนระลอกใหม่กับตลาดจีนชายแดนไทยลาว
ดร.อรัญญา ศิริผล, อ.สุนันทา แย้มทัพ

ภายใต้งานวิจัย ชุดประสานงานโครงการ “ชนชายแดนกับปฏิบัติการข้ามพรมแดนในภาคเหนือของไทย”

ผู้ค้าจีนระลอกใหม่กับตลาดจีนชายแดนไทยลาว

กรุงเทพธุรกิจ บับวันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2555 หน้า 12

วันนี้ขอชวนผู้อ่านไปเยือนชายแดนไทย-ลาว แถบ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ข้ามฝั่งลาวไปยังห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาวทางตอนเหนือ เพื่อแนะนำให้รู้จัก ตลาดจีน ที่นั่น ดูเผินๆ ตลาดจีนที่ขายสินค้าจีนในลาวตอนเหนืออาจไม่ต่างอะไรกับการกระจายสินค้าจีนไปขายทั่วโลก แต่ตลาดจีนแห่งนี้ รวมถึงตลาดจีนอีกหลายๆ...

 

ทดสอบ
ดาวน์โหลดเอกสาร : 1346993121.pdf
Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th