สำรวจพื้นที่ Mogywa-Myemao ประเทศพม่า


สำรวจพื้นที่ Mogywa-Myemao ประเทศพม่า วันที่ 2-6 มีค 2555Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th