การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างนักวิจัยในหัวข้อ “Foreign Aid, Land Concession and Territorialization”


โครงการ “มังกรหลากสี : การขยายดินแดนกับพันธกิจการสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างนักวิจัยในหัวข้อ “Foreign Aid, Land Concession and Territorialization”  ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2554  ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่Biodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th