การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างนักวิจัยขึ้นในหัวข้อ \"China’s Rise: Perspectives from the Mekong Region\"


โครงการ “มังกรหลากสี: การขยายดินแดนกับพันธกิจการสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์” ร่วมกับสถาบัน Nationalities Research Institute (NRI) , Yunnan University จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างนักวิจัยขึ้นในหัวข้อChina’s Rise: Perspectives from the Mekong Region ในวันที่ 7-9 มกราคม 2554 ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนBiodiversity and Indigenous Knowledge Research Center for Sustainable Develpment.
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Chiang Mai 50200 THAILAND.
Website : http://bird.soc.cmu.ac.th | Email : birdcmu@bird.soc.cmu.ac.th